Roofvogelworkshop

ER WORDEN GEEN ROOFVOGELWORKSHOPS MEER GEGEVEN.

De reden hiervoor is dat door het nieuwe vogelverblijf ook de werkwijze en verzorging is veranderd.
Door de nieuwe manier van werken, maakt de vogel zelf de keuze mee te werken of niet.
De vogels zitten niet meer vast aan een stokje en dragen geen schoentjes/leertjes meer.
Hierdoor kun u dus ook niet meer wandelen met een vogel.